Pazi nase
April 2021

April 2021

Tesnoba in depresija se ne ozirata na leta

Med pandemijo koronavirusa so se tesnobni občutki začeli razraščati tudi v ljudeh, ki s tem v preteklosti niso imeli težav. Posebno težek čas pa je to lahko za ljudi, ki so se že prej soočali s tesnobo in pogosto spremljajočo depresijo. Ti dve bolezni ne poznata izjem. Prizadeneta lahko mlade in stare, aktivne in manj aktivne. V času, ko je raznovrstnih stisk vse več, je postalo še toliko pomembneje, da smo vsi pozorni nase in na ljudi v svoji okolici. Le tako lahko pri sebi prepoznamo, da ni vse, kot bi moralo biti. Le tako lahko opazimo stisko drugega in mu pri tem ponudimo roko pomoči. Ta je nujna. Prej pride, bolje je.

Ne le zaradi pandemije, ampak tudi zaradi splošnega vzdušja in pričakovanj v družbi ter spremenjenega življenjskega sloga strokovnjaki za duševno zdravje že nekaj časa opozarjajo, da se tiho, a hitro razvija še ena epidemija – epidemija tesnobe in depresije.  

Tesnobe, z njo pa pogosto tudi depresije (in obrat no) je v družbi vse več. Storilnost in uspešnost sta postala družbena temelja, ki jima je v vsakodnevnem življenju težko ubežati. Ali ste se sposobni iz tega izločiti in se obvarovati pred zapovedjo doseganja najrazličnejših od zunaj postavljenih ciljev? Se znate ubraniti potrtosti, če jih ne dosežete, in si postaviti svoje smiselne cilje? Znate brez slabe vesti počivati?

Znate čustveno navlako vsak dan predelati in jo pustiti na smetišču nepotrebnih misli?

Vsi kdaj čutimo pomanjkanje volje in otožnost, ko se zdi, da je vsak najmanjši napor pretežak. Vsi doživljamo tudi občutke nemira, ko se soočamo z neznanimi situacijami in ko nimamo razvitih strategij spopadanja z njimi. Tesnoba je v določenih situacijah celo varovalna. Ko smo izpostavljeni nevarnosti, lahko hitro odreagiramo. A uporabna je le, ko jo sproži pravi vzrok.

Ko naše počutje in odzivi začnejo motiti ali celo voditi vsakodnevno življenje, pa je čas za pomoč.

Duševna motnja je bolezen kot vsaka druga

Dr. Zvezdana Snoj, dr. med., specialistka psihiatrije in doktorica medicinskih znanosti s področja psihiatrije, ki dela na kliniki Eirini, poudarja, da prihaja pri tesnobnosti (anksioznosti) in depresiji, ki se pogosto pojavljata z roko v roki, do telesnih sprememb, na katere sami nimamo vpliva.

V procesu prenosa signalov v možganih pride do neravnovesja,« pravi dr. Snojeva. »Takšna neravnovesja se pokažejo celo na sodobnih slikovnih preiskavah možganov. Ljudje z duševnimi motnjami, denimo ljudje z depresijo, v določenih delih možganov izkazujejo povsem drugačno stanje kot ljudje, ki nimajo depresije.« 

Zato je povsem nepotrebno, da bi si človek pripisoval občutke krivde za svoje počutje.

Takšno samoobtoževanje je še posebno škodljivo, saj podaljša čas do iskanja pomoči, čas pa je pri reševanju tovrstnih težav izjemnega pomena. »Hitra prepoznava in ukrepanje sta zelo pomembna,« pravi dr. Zvezdana Snoj. »Če se problem ne poglablja, potrebujemo za zdravljenje in okrevanje bistveno manj časa.«

A opaža, da čakamo predolgo. Ko oboleli poiščejo pomoč, je praviloma že zelo hudo. To pripisuje škodljivi stigmi, ki še vedno spremlja duševne bolezni.

V družbi, tako se zdi, namreč še vedno vlada zelo zmotno prepričanje, da smo za duševno zdravje »krivi« sami in ga moramo tudi obvladati sami.

Vendar dr. Snojeva zavračanje pomoči pri duševnih boleznih povsem enači z zavračanjem medicinske pomoči pri zdravljenju telesnih boleznih, denimo pri pljučnici.

»Iskanje pomoči pri duševnih težavah je v našem okolju še vedno zmotno označeno kot znak šibkost. In to je res škodljiv pogled! Vsekakor upam, da bodo sedanje in prihodnje generacije duševno zdravje in pomoč na tem področju dojemale le kot težavo, ki jo lahko s pomočjo strokovnjakov uspešno rešijo,« meni dr. Snojeva.

SIMPTOMI DEPRESIJE:

> izrazita žalost, potrtost, otožnost, izguba veselja do stvari, v katerih smo prej uživali

> pomanjkanje volje in energije

> premlevanje črnih, negativnih misli

> občutki nevrednosti, krivde, brezciljnosti, brezsmiselnosti

> poležavanje, utrujenost, nespečnost, prezgodnje zbujanje ali pretirano spanje 

> razdražljivost, jokavost, napetost

> izguba interesa, opuščanje aktivnosti

> slaba skrb zase

> zmanjšana pozornost, pozabljivost

> samomorilnost

> telesni simptomi: mravljinčenje, spremembe apetita, bolečine po različnih delih telesa

Zakaj se razvijeta tesnoba in depresija?

Ti dve motnji se običajno pojavita zaradi součinkovanja več dejavnikov: individualnih, družinskih, družbenih, okoljskih, skupnostnih in kulturnih pa tudi genskih. Nedavna genska raziskava Univerze Yale je na analizi 200.000 ljudi denimo pokazala, da tveganje za nastanek tesnobnosti in depresije določa istih šest genov, zato se pogosto pojavita druga ob drugi.

»Praviloma se razvijata počasi, lahko tudi več let,« pravi dr. Snojeva. »Razvoj teh motenj je soigra številnih dejavnikov. Pogosto imajo oboleli gensko predispozicijo. Negativni zunanji dejavniki pa so sprožilci, ki pripomorejo, da se motnja razvije.«

Podobno kot smo sprejeli, da moramo skrbeti za svoje telesno zdravje, bi morala zato tudi skrb za duševno zdravje postati del naše vsakodnevne »higiene«.

Če zvečer s sebe speremo umazanijo dneva, bi morali tudi misli prečistiti navlake, ki se tja usede čez dan. Možgani morajo namreč predelati in »prebaviti« veliko informacij, situacij, okoliščin, težav in izzivov. Če jih predelujejo učinkovito, se posledice ne kopičijo. Tako ostanemo mentalno odpornejši, zdravi, to pa se kaže tudi na zdravju telesa. Brez enega ni drugega.

Toda vsi nimajo enako razvitih sposobnosti učinkovito predelati in obvladati negativne situacije in zunanje pritiske. Tega se sicer lahko naučimo (več o tem v nadaljevanju). Obstaja pa skupina, ki pri tem potrebuje posebno pozornost – mladi. »Pri njih je nevroplastičnost zelo izrazita, možgani in živčni sistem so še v razvoju, manjša je rezilienca, osebnostno še niso povsem formirani,« opozarja dr. Snojeva. »Mlad človek še ustvarja svojo identiteto, zato je bolj občutljiv in tudi dojemljiv za zunanje dražljaje.«

Zunanji prostor, ki vpliva na nas, je pri mladih bistveno bolj prepusten, zato je lažji vdor različnih vsebin, ki mlado osebo sooblikujejo, razlaga dr. Snojeva.

In vdori v naš zaznavni svet so velikanski ter prihajajo z različnih strani, posebno tu mislimo na nekritični vdor vsebin iz elektronskih medijev. Teh starejše generacije ne poznajo tako dobro. Zato se morajo predvsem starši izobraziti na tem področju, da otrokom lažje pomagajo in pri njih gradijo tudi duševno odpornost proti vplivom, ki lahko zamajejo njihovo duševno zdravje.

Kako prepoznati težave?

Tako depresija kot tudi tesnobnost se lahko dolgo skrivata za številnimi simptomi. Teh pogosto niti sami niti okolica ne znamo nemudoma prepoznati in pripisati globljim težavam.

Depresijo okolica pri mladih pogosto označi kot inertnost ali lenobo, anksioznost pogosto kot običajen nemir.

Obe motnji se namreč praviloma kažeta tudi s telesnimi težavami – bolečinami, slabim počutjem, prebavnimi težavami, razbijanjem srca … Ker so te otipljivejše, se jim oboleli in okolica pogosto močneje posvetita, čeprav so le simptom duševnih težav. 

Čeprav opisujemo simptome depresije in anksioznosti ločeno, se ti pogosto prepletajo.

Pri depresiji se izrazito kaže dlje trajajoča žalost s pomanjkanjem volje in energije za sicer običajne dejavnosti. Lahko jo spremljajo razdražljivost, jokavost, napetost, poležavanje in umikanje v samoto. Globoko depresivni pogosto težko vstanejo iz postelje, s težavo poskrbijo zase, so utrujeni in imajo motnje spanja. Njihove misli so praviloma črne in slabe. Napolnjujejo jih občutki nevrednosti in krivde. Zdi se jim, da gre vse narobe, da nič nima pravega smisla in da za to ni pomoči. Pojavljajo so tudi misli na smrt.

SIMPTOMI TESNOBNOSTI:  

> nespečnost  

> nemir  

> razdražljivost  

> občutek strahu (izrazit ali vseprežemajoč)  

> telesni simptomi: cmoku v grlu, tiščanje v prsih, razbijanje srca, povišan krvni tlak, težave z dihanjem in prebavili, tresavica, mišična napetost, šumenje v ušesih, slabšanje vida.

Tesnoba nastaja kot posledica stanj, v katerih posameznik pretirano občutljivo odreagira na situacije, ki jih ocenjuje kot nevarne. Odziv je pretiran ali pa zanj sploh ni izrazitega zunanjega vzroka. Oboleli doživlja izrazite občutke strahu, vseprežemajoče občutke tesnobe, ki lahko naraščajo do paničnega napada. Ti strahovi in napetost napolnjujejo njegovo življenje, zato se težko umiri, ne spi, je razdražljiv, celo agresiven. V nenehnem strahu se težje posveti vsakodnevnemu življenju. 

V reviji za zdravje in zdrave odnose Pazi nase nobena težava, s katero se morda spoprijemate, ni tabu. Revijo si brezplačno prenesite na svojo napravo.
BREZPLAČNA E-REVIJA

Tudi otroci in mladostniki niso varni

Tesnoba in depresija sta tudi najpogostejši duševni motnji otrok in mladostnikov. Vse več mladih in otrok trpi zaradi tesnobe, depresije, samopoškodovanja in samomorilnih misli. V zadnjih 40 letih se je tveganje za pojav teh dveh bolezni pri mladostnikih podvojilo.

Vsaj blage znake depresije je že pred pojavom epidemije doživljala skoraj tretjina mladih.

V aktualnih razmerah pa so prizadeti tudi otroci, ki niso bili med izrazito ogroženimi.

lovenska raziskava NIJZ, ki je bila še pred epidemijo opravljena med najstniki, je pokazala, da skoraj petina mladih od 11 do 18 let razmišlja o samomoru. O občutkih žalosti je poročalo 30 odstotkov 15- in 17-letnikov, velik delež teh pa je izkazal povečano možnost za depresijo. Z NIJZ poročajo tudi o dokazanem povečanju pogostosti tesnobnih motenj. Deklice (kot tudi kasneje ženske) so dvakrat močneje podvržene razvoju depresije in tesnobe; razlog naj bi bilo dejstvo, da je pri depresiji in tesnobnosti prizadet predel možganov, povezan z izločanjem estrogena.

NIJZ je pripravil izjemno koristno gradivo z naslovom Duševno zdravje otrok in mladostnikov, kjer najdete vse informacije o prepoznavi in ukrepanju.

Simptomi so pri mladih podobni kot pri odraslih. A ker so pri njih te motnje povezane še z obdobjem pubertete, jih je nujno hitro prepoznati in tako tudi ukrepati. Pri tem imajo starši zelo pomembno vlogo. Povezujte se z otrokom, bodite z njim vsak dan v kontaktu. Poklepetajte z njim, se pogovorite, nasmejte, povejte drug drugemu, kaj vam ni všeč. Ustvarjajte bližino, kajti le bližina bo omogočila, da boste težave prepoznali.

Zdravljenje in preventiva

Ko se zdi, da ni vse, kot bi moralo biti, in ko za dogajanje ni otipljivega telesnega vzroka, je treba pomisliti na duševne težave.

Duševne težave pa je treba reševati tako na telesni ravni z odpravljanjem neravnovesij, ki so pospešila razvoj bolezni, kot tudi na duševni ravni z razreševanjem vzorcev in vzrokov, ki so pomagali razviti takšno stanje.

Dr. Zvezdana Snoj poudarja, da je pomoč usposobljenega strokovnjaka bistvena. Zdravila, ki so danes varna in ne povzročajo odvisnosti, ponovno vzpostavijo telesno ravnovesje na nivoju možganov. To pa odpre vrata učinkoviti psihoterapevtski obravnavi. Ko so motnje pozdravljene na telesni ravni, uživanje zdravil ni več potrebno. Je pa izjemnega pomena, da se razreševanje težav nadaljuje s psihoterapijo. Ta namreč pomaga pridobiti uvid v težave in tudi gradi sposobnosti za spopadanje s sprožilnimi dejavniki v prihodnosti.

KAKO GRADITI ČUSTVENO ODPORNOST PRI SEBI IN OTROCIH?*

> Osredotočajte se na sedanjost. Večkrat dnevno se vprašajte, kako se počutite, kaj potrebujete in kaj si želite v tistem trenutku.

> Prepoznajte svoje strahove in druge občutke ter se o njih pogovarjajte, če se le da, s strokovnjakom.

> V vsaki situaciji poskušajte najti pozitivno stran.

> Sprejmite svoje pomanjkljivosti. Vsi jih imamo.

> Razmislite, kaj vas razburja in katere stresne situacije v vas sprožijo neželene učinke. Razmislite, kako se lahko nanje odzovete tako, da ne škodite sebi in drugim.

> Razmislite, na katerih področjih ste negotovi. Ukrepajte in okrepite svojo samozavest.

> Poskrbite za dobro telesno počutje. Premislite, kdaj se dobro počutite in to doživite čim pogosteje.

> Negujte odnose z ljudmi, ki bogatijo vaše življenje. Če takšnih ljudi nimate, se vključite v podporne skupine (društva, interesne ali terapevtske skupine).

* Gradnji čustvene odpornosti (rezilience) se lahko učinkovito posvetite, ko težave, ki povzročajo duševne motnje, že razrešujete, ali ko te še niso nastopile.

Dr. Zvezdana Snoj poudarja, da je pomoč usposobljenega strokovnjaka bistvena. Zdravila, ki so danes varna in ne povzročajo odvisnosti, ponovno vzpostavijo telesno ravnovesje na nivoju možganov. To pa odpre vrata učinkoviti psihoterapevtski obravnavi. Ko so motnje pozdravljene na telesni ravni, uživanje zdravil ni več potrebno. Je pa izjemnega pomena, da se razreševanje težav nadaljuje s psihoterapijo. Ta namreč pomaga pridobiti uvid v težave in tudi gradi sposobnosti za spopadanje s sprožilnimi dejavniki v prihodnosti.

Sprožilci, ki na nas vplivajo negativno, nas bodo vselej obkrožali. Zato je sebe in svoje otroke izjemno pomembno učiti strategije, ki ščitijo pred duševnimi motnjami.

sa čustva, tudi negativna, so popolnoma naravna, kot sta naravna tudi sreča in veselje. Ko jih znate izraziti in predelati, ne da bi škodila vam in drugim, ste že na dobri poti. Posvetite se temu, da ugotovite, kaj bi pomagalo vam, kako lahko dosežete umiritev, sprostitev, kaj lahko storite za boljše soočanje s situacijami v prihodnosti. Z bližnjimi je to pogosto težko predelovati, saj za to potrebujete varen prostor in človeka, ki je čustveno odmaknjen od vašega življenja in je zato tudi objektiven.

Predvsem pa ne čakajte. Ko pri sebi ali drugih zaznate odmik od običajnega, spregovorite, vprašajte, se ponudite, povejte. Duševne težave so bolj razširjene, kot se zdi na prvi pogled. Z njimi se sooča veliko ljudi v vaši okolici, pa vi tega verjetno sploh ne veste. Naj bo ta misel spodbuda za pravočasno ukrepanje – brez tabujev in stigme.

Ko ste v stiski …

… pogosto najprej potrebujete le pogovor, razumevanje. V okviru zavarovanja Zdravstveni nasvet se lahko o svojih težavah posvetujete z zdravnikom družinske medicine. Ta vas lahko poveže s psihologom ali specialistom psihiatrije. Z njima se lahko prav tako v okviru zavarovanja pogovorite in posvetujete o nadaljnjih korakih razreševanja svojih težav.

VEČ
Tesnobo in depresijo pogosto spremljajo tudi občutki osamljenosti. Preberite članek.  Izvedeli boste, da samota ni nujno osamljenost in obratno.

Seznam vseh člankov

Preberite tudi

Nazaj PREJŠNJI NASLEDNJI Naprej